شرکت افق روشن صحرا در سال 1383 با برنامه تثبیت شنهای روان تاسیس گردید. لیکن بدلیل تغییر برنامه در منابع طبیعی کشور و عدم استفاده از پروژه این شرکت در بیابان زدایی با شروع تولید دستگاههای تصفیه آب کارخود را ادامه داد . در سال 1390 پس از سیل پاکستان و خواست شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی وارد حوضه تصفیه سیلاب گردید و پس از یک سال موفق به ساخت ممبران تصفیه سیلاب برای اولین بار در دنیا گردید . دستگاه مورد نیاز این سیستم در شرکت طراحی و ساخته و پس از تایید آزمایشگاههای شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی و آب و فاضلاب استان تهران و ثبت اختراع آن برای این استانها دستگاههایی ساخته و جهت سیلاب و بحران و نیز برای حذف کدورت وزلال سازی آب مورد استفاده قرار گرفت . هم اکنون حدود بیست دستگاه از این سیستم در ظرفیت های مختلف در استانهای خراسان رضوی ، استان تهران ، استان فارس و یک دستگاه نیز جهت هلال احمر خراسان رضوی به کشور بنگلادش ارسال و مورد استفاده قرار گرفته است . در تست های مختلفی که صورت گرفته است در استان گلستان در سال 1393 در سیلاب رودخانه خانببین موفق گردید در حضور کارشناسان آب آن استان کدورت 32800 NTU را به 73/0NTU کاهش دهد که در هیچ جای دنیا دیده نشده است .