شرکت ابر سلامت هوشمند سینا ماموریت خود را طراحی و استقرار زیرساخت های مورد نیاز کارآمد سیستم سلامت الکترونیک در کشور جمهوری اسلامی ایران تعریف نموده است. هدف این شرکت، ایجاد بستر امن ارائه خدمات پزشکی الکترونیک عادلانه، ارتقا و افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها و منطبق با جدیدترین دستاوردهای جهانی علم پزشکی و IT را برای تمامی اقشار مردم ایران با استفاده از دانش و توان متخصصان بومی است.