خانه هوشمند (Smart Home)، ساختمان هوشمند و یا سیستم مدیریت ساختمان (BMS) که به اشتباه در بازار معادل هم گرفته می‌شوند؛ غالباً به ساختمان‌هایی گفته می‌شود که در آن‌ها سیستم‌های پیشرفته‌ی اتوماسیون به من نظرو کنترل از راه دور و نظارت بر شرایط داخلی ساختمان و ادوات داخلی آن‌جا استفاده می‌شود. یکپارچه‌سازی و تسهیل کاربری تمامی امکانات ساختمان بر روی یک پنل لمسی، تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها، ریموت کنترل‌ها یا از طریق اینترنت در کنار افزایش امنیت و آسایش ساکنین ساختمان و بهبود مصرف انرژی، از اهداف نهایی خانه‌های هوشمند می‌باشد.