توسعه فناوری‌های پردازش داده دانا

توسعه فناوری‌های پردازش داده دانا یک شرکت در شهر مشهد می باشد

ارائه سرویسهای تحلیل داده ها

فعالیت کلیدی: بستر و راهکارهای رایانش ابری به منظور آنالیز و محاسبات کلان داده ها (پالایه) زمینه فعالیت ما در حوزه علم داده است. بطور خاص متن کاوی، داده کاوی در تصاویر و انواع داده دیگر، یادگیری عمیق و تحلیل کلان داده ها