ارائه زیرساخت هوش مصنوعی، ارائه سرویس های هوش مصنوعی در زمینه تصویر و دیتا ماینینگ