شرکت محتوا پردازان هشتم توس پیشرو با توجه به کاستی ها و نواقص بسیار زیاد در زمینه علوم اسلامی در فضای مجازی ، از سال های قبل اقدام به فراهم کردن بستری برای تولید محتوا در زمینه معارف و علوم اسلامی کرده است . این فعالیت ها برای بستر هایی مانند دستگاه های هوشمند که که برای اکثریت افراد در دسترس هست ، میباشند و با توجه به تیم فنی متخصص توانسته است دست آورد های خوبی را به همراه داشته باشد