تولید کننده ردیاب با برند سایه تولید کننده دزدگیر ردیاب های با برد نامحدود با برند سایه تولید کننده تاکسی متر های با برند i-Cab با بیش از 10 سال تجربه در زمینه سیستم های مدیریت ناوگان های حمل و نقل و ردیابی فعال در زمینه اینترنت اشیاء