شرکت فناوران توسعه سالیان برتر شرق از سال ۱۳۹۳ شروع به فعالیت کرده و تمرکز خود را بر طراحی نرم افزار مدیریت منابع سازمان تحت وب گذاشته است تا بتواند در با محصولی متفاوت نسبت به رقبا از سهم بازار بیشتری برخوردار گردد.