شرکت فناوری اطلاعات یکتا رزسرخ با هدف ارتقای دانش فنی و عمومی جامعه با پشتوانه علمی و تجربی جمعی از استادان و کارشناسان این رشته به عنوان شرکت فناور در پارک علم و فناوری استان خراسان تاسیس و با شماره 58029 در اداره ثبت شرکت‌های خراسان رضوی ثبت گردید. اعضای هیئت مدیره: آقای مهرداد میرشاهی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار الکترونیکی مدیرعامل آقای جواد ثاقب عادل کارشناسی ارشد ارتباطات و روابط عمومی نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی بهروش کارشناسی ارشد مهندسی صنایع رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی ثاقب عادل کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی عضو هیئت مدیره