فعالیت کلیدی: در طراحی ،ساخت ،نصب ،راه اندازی ،بهینه سازی ، تعمیرات و ارایه خدمات مشاوره ای و مدیریت • -پکیج های تزریق مواد شیمیایی • -تابلوهای کنترل سرچاهی • -شیرهای قطع اضطراری • -ساخت شیر های ابزار دقیق EMS