شرکت مهندسی نوین کامپوزیت صدرا فعالیتهای خود را در سال ۱۳۸۹ آغاز و در ادامه با توجه به میزان تقاضای صنایع مختلف داخلی از فرآورده های کامپوزیتی و جایگاه ویژه این محصولات در صنایع مختلف شامل رشته پیچی ، پالتروژن، لایه گذاری دستی، ترمیم خطوط انتقال، عایق حرارتی، محافظت از سطوح مختلف صنعتی و…..علاوه بر افزایش و تنوع محصولات خود در امر مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های تولیدی نیز فعالیت های خود را گسترش داده است، بطوریکه هم اکنون توانایی تامین مواد اولیه پیشرفته ی هوافضا و صنایع مختلف را نیز دارد.