شرکت فنی و مهندسی نوآوران پیشتاز مبتکر نوین سبز با هدف تجاری سازی اختراعات مرتبط با بهینه سازی در مصرف سوخت با کادری مجرب متشکل از هیات علمی و پژوهشی در زمینه های مورد نیاز وارد دنیای فناورانه گردید. این شرکت در قدم اول فعالیت های مربوط به "سیستم جلوگیری از تبخیر بنزین" را برنامه ریزی کرده و به مرحله اجرا رساند. هم اکنون تنها فعالیت این شرکت تجاری سازی و تولید انبوه سیستم مذکور می باشد.