انرژی خورشیدی بدون هزینه و پایان‌ناپذیر است و ایران یکی از بهترین اطلس های خورشیدی را بین کشورهای دنیا دارد و از نظر اقلیمی کاملا مناسب برای بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در این زمینه است و کمک زیادی به محیط زیست می‌کند، زیرا امروزه هر خانه مانند پالایشگاه گاز آلودگی زیست محیطی تولید می‌کند و با رخ دادن پدیده وارونگی دما، هوای شهر بسیار خفه‌کننده می‌باشد و با پدیده ریزگردها که اخیراً اتفاق افتاده است و هم‌چنین آلودگی‌هایی که وسایل حمل و نقل عمومی تولید می‌کند، معجونی برای آلودگی و بیماری‌های مرتبط با آن به وجود می‌آید و بهترین راه برای مقابله با این معضل انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های گازی تولید پراکنده است