ایده پردازان کاوشگر پارس نوین

ایده پردازان کاوشگر پارس نوین یک شرکت در شهر تربت حیدریه می باشد

نجام کلیه امور مرتبط با کامپیوتر، نرم افزار، سخت افزار، تهیه وتوریع نرم افزار، طراحی وبسایت، مشاوره و آموزش مرتبط با کامپیوتر، اتوماسیون اداری و صنعتی و الکترونیکی، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیک و هوشمند سازی.