تولید نرم افزار پایش نظارت تصویری و سخت افزار کنترلر های هوشمند (مراکز کنترل - ریسور - ups - چشم الکترونیک)