شرکت ژینو گستر رایان توس (ژینو به معنای نگهبان زندگی)به شماره ثبت 2995 در سال 1395 آغاز به کار نموده است، این شرکت با توجه به رویکرد جهانی توسعه ی پایدار و اهمیت روزافزون محیط زیست در زمینه طراحی و ساخت بسته بندی با استفاده از ضایعات گیاهی فعالیت داشته و بدینوسیله در راستای کاهش استفاده از مواد پلیمری ومنابع طبیعی نیزقدم برداشته است ، همچنین این شرکت در زمینه طراحی و تولید بسته بندی های مختلف با متریال های گوناگون نیز فعالیت دارد. توضیح محصولات در راستای اهداف شرکت ژینو جهت حفظ هرچه بهتر محیط زیست و کاهش استفاده از مواد پلیمری ومنابع طبیعی در تولید انواع بسته بندی، محصولات این شرکت تمامااز ضایعات گیاهی و مواد زیست تخریب پذیر تهیه شده است، تهیه ی کاغذ از ضایعات گیاهی جهت بسته بندی محصولات مختلف ،همچنین طراحی و تولید بسته بندی هایی با بدنه و ساختار گیاهی و زیست تخریب پذیراز اقدامات این شرکت می باشد.