شرکت با هدف ارائه خدمات پایش وضعیت و بومی سازی آن برای صنایع منطقه شروع به کار نموده و تا اکنون موفق به انجام پروژه های متعدد در مجتمع های فولاد سنگان خواف، شرکت های سیمان منطقه: جوین، غرب اسیا و ... و همچنین صنایع نیروگاهی نظیر: شهید کاوه قائن، طوس و ... شده است