تولید مواد پیشرفته و نانو و پوشش های نانو (مانند آبگریز و آسان تمیزشونده، مقاوم به خوردگی و ...) و سرامیک و کامپوزیت و رنگ و...

فعالیت کلیدی: انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی، و تولید تولید مواد پیشرفته و نانو و پوشش ها و پوشش نانو آبگریز و آسان تمیزشونده و پوشش های مقاوم به خوردگی روی انواع سطوح سرامیکی و شیشه ای و فلزی و ... ، سرامیک ها و... پوشش نانو ابگریز و آسان تمیز شونده روی انواع مقره های سرامیکی و شیشه ای برق و چینی و ... پوشش مقاوم به خوردگی روی انواع سطوح مانند شیرفلکه های نفتی و ...