شرکت بناراد بریس کیان با نام اختصاری (BRBKIAN) مفتخر است در سالی که مزین به نام ( اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل) شده است با تحقیق و تلاش بسیار نسبت به بومی سازی، انتقال دانش و طراحی و ساخت و نصب بادبندهای کمانش ناپذیر موسوم به (BRBF) اقدام نماید که شرح مختصری از مشخصات فنی آن در این مجموعه جمع آوری شده است.