با توجه به احساس نیاز برای وجود یک شرکت تخصصی در زمینه طراحی و تولید آنالایزر گازهای مختلف و همچنین مشاوره تخصصی در زمینه تجهیزات اندازه گیری گازها، شرکت مبین پویش صنعت پارس به ثبت رسیده است. این شرکت با ایده محوری تحت عنوان “طراحی و تولید آنالایزرهای اکسیژن” در پارک علم و فناوری خراسان پذیرش و مورد ارزیابی قرار گرفته است. هم اکنون این شرکت عضو پارک علم و فناوری خراسان بوده از واحدهای فناور این مجموعه می‏ باشد.