دانش بنیان آریا صنعت هوشمند اسپاد

دانش بنیان آریا صنعت هوشمند اسپاد یک شرکت در شهر مشهد می باشد

شرکت در سال 1394 تاسیس شده است و در سال 1396 موفق به اخذ مجوز دانش بنیان گردیده است