موسسه شتابدهی فناوری و نواوری آرتیمان صنعت پاسارگاد

موسسه شتابدهی فناوری و نواوری آرتیمان صنعت پاسارگاد یک شرکت در شهر مشهد می باشد

موسسه شتابدهی آرتیمان صنعت پاسارگاد با هدف رسوخ فناوری های نوین به ویژه فناوری نانو تلاش دارد تا نیازهای فناورانه استان و همچنین در سطح ملی را با شیوه های علمی، نوارانه و مقرون به صرفه مرتفع نماید.