شرکت آرون زیست با مدیریت آقای مهدی جبرائیلی از سال 97 اقدام به تولید لوله های خونگیری نموده است.این شرکت مواد افزودنی داخل لوله های مانند ژل جدا کننده ، ماده های انعقادی و ضد انعقادی را در خط تولید خود تولید می نماید.