شرکت از سال 1395 با هدف تولید انواع نانو موادها و کاربردی کردن آن ها در صنایع مختلف تاسیس شدو تا به امروز با تولید نانو مواد مختلف با کاربردهای مختلف و اجرا و پشتیبانی آن ها در صنایع مختلف توانسته است صنایع سرامیک،نساجی و پلیمر را با علم نانو آشنا نماید صنایع مختلف نیز اتز خواص نانو مواد توانسته اند به بهترین شکل ممکن بهره مند شوند