شرکت دانش محور نوید آرمان زیست با چشم انداز ارتقای جایگاه خود به عنوان برترین شرکت فعال در زمینه حفظ تعادل محیط زیست با محوریت کاهش مصرف سموم پر خطر کار خود را آغاز نموده است. مهمترین ماموریت آن عبارت است از رفع مشکلات گیاهپزشکی مزارع، باغات، گلخانه ها، انبارها، سردخانه ها، فضای سبز و منابع طبیعی می باشد.