خانه هوش خلاق کودک و نوجوان شریف گناباد

خانه هوش خلاق کودک و نوجوان شریف گناباد یک شرکت در شهر گناباد می باشد

فعالیت کلیدی: افزایش تفکر خلاق،استعدادیابی،استعدادپروری،انجام مطالعات در زمینه خلاقیت و کارافرینی