شرکت خدمات گستـردالونـد در سال ۱۳۹۱ با محوریت صنعت ، کشاورزی و بازرگانی و به منظور تامین بخشی از نیازهای صنعت غذایی و دارویی کشور و همچنین صادرات مواد غذایی بخصوص کشـاورزی در پـارک علمـی و فـن آوری تاسیس گردیـد با استـفاده از تجارب مدیران کارآزموده خـود و همچنیـن پـرورش نیروهای متخصص و تحصیل کرده و آموزش های حین کار پرسنل خود تا مدارج عالی دانشگاهی توانست ارزش افزوده ای قابل توجه برروی مـواد خـام اولیـه ایجـاد نمـوده و در این راه گـواهی نـامه هـای مختلفـی را از جملـه مجوز فن آور پـارک علمی فـن آوری را دریافت نمایـد و در جهت رضـایت هر چـه بیشتـر مشتـریـان داخـل و خـارج گام بردارد.

در این راستا خدمت رسان و تامین کننده  شرکت های لبنی ، دارویی ، هواپیمایی ، صنایع غذایی و سس ،کمپوت و کنسروجات می باشد.

مجموعه مدیران شرکـت با رویکـرد آموزش مداوم  پرسنل و بهـره گیری از دانش به روز و تلاش در جهت جلب رضایت کامل مشتریـان  و همچنین یاری همکاران و صنعتگران گرامی امیدوارند حضور پر رنگ تـری در بـازار های داخلی و خارجی داشته باشند و از تمـامـی ظرفیت های درون و بـرون سازمانی جهت ارتـقاء وتوسعه شرکت و ارائه محصول با کیفیت تر استفاده نمایند .