طراحی ، تولید و فروش نرم افزارها و سخت افزارهای رایانه ای ، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ، انواع ماشین آلات