شرکت ابر صنعت اکسون شرق در سال 1393 بر پایه علم ودانش و با هدف پاسخ به نیازهای منطقه ایی ثبت گردید. تولید محصولات با کیفیت استفاده از منابع موجود منطقه اشتغال برای جوانان و تعهد به رضایت مشتریان از اهداف اصلی شرکت می باشد