زمینه فعالیت در دسته فناوری:سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - الکترونیک قدرت سامانه‌های کنترل و اتوماسیون صنعتی