طلایه داران ارتباطات هوشمند آینده

طلایه داران ارتباطات هوشمند آینده یک شرکت در شهر نیشابور می باشد

شرکت توسعه فن آوری طاها با رویکرد کاربردی سازی تلفن ها و تبلت های هوشمند، استراتژی بلند مدت خود را تعریف نموده است. این رویکرد باعث شده است در مدت کوتاهی صنایع و مشاغل گوناگون را جذب محصولات خود نموده و برای آنها راهکارهای مناسب سازمانی ارائه کند.

فهرست محصولات ما بیانگر این است که اپلیکیشن ها به صورت پویا درحال سیر تکاملی به سوی کاربردی سازی کسب و کار ها می باشد.

جامعه ای که به دنبال رفع نیازهای خود از طریق تلفن ها و کامپیوتر است و شرکت طاها با نگرشی هوشمندانه پرچم دار این تحول بوده و به صورت مستمر در حال تقویت دانش کارشناسان خود در حوزه علوم جدید در طراحی اپلیکیشن به روز دنیاست تا از این طریق بتواند پاسخگوی نیازهای این جامعه در حال تکامل باشد.

محصولات تولید شده در طاها نگرش و دیدگاه متفاوت ما را در خصوص کاربرد تلفنهای هوشمند و کامپیوتر ها نشان داده و بیان میکند که تلفنهای هوشمند تنها ابزار سرگرمی نیست و آنها کامپیوترهای قدرتمندی هستند که با امکاناتی به مراتب بیشتر به سادگی قابل حمل هستند.