شرک فناور شیمی پارسیان عطار با هدف طراحی فرمولاسیون های ویژه در حوزه صنایع شیمیایی ماموریت خود را در سال 1395 در پارک علم و فناوری خراسان مرکز رشد فناوری نیشابور شروع و بنا دارد تا با استفاده از متدهای روز دنیا و ارائه خلاقانه و نوآورانه فرمولاسیون ها، نوعی جدید از محصولات را ارائه نماید . شرکت شیمی پارسیان عطار نیز به عنوان شرکت راه یافته به دوره رشد در پارک علم و فناوری خراسان (مرکز رشد نیشابور) بر آن است تا با طراحی فرمولاسیون های متنوع در زمینه‌صنایع .شیمیایی گامی بلند برای خلق نوآوری در این صنعت بردارد .