شرکت طراحی نو از سال 93 آغاز به کار کرد و در این مدت با تولید سازه های کاربردی در زمینه های نمایشگاهی, گلخانه ای, خدماتی و سایبانهای متنوع به کار خود ادامه داده و طرحی را نیز جهت خانه های روستایی به استانداری خراسان ارایه داده که مورد استقبال نیز قرار گرفت.