شرکت پایا توس آب رادین یک موسسه آموزشی می باشد که در سال 97 با ارائه آموزشهای عمومی در حوزه های آب و انرژی و آموزشهای تخصصی آب و ایمنی توسط فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی شروع به فعالیت نموده است.