رویداد نو افتا

رویداد نو افتا

رویداد نوافتا با هدف ترویج نوآوری، رشد و توسعه ایده‌های نوین امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند مرحله برگزار می‌گردد. در گام نخست، ایده‌پردازان، ایده‌های خود را در وبسایت startup.nsec.ir ثبت می‌کنند. این ایده‌ها تا تاریخ ۱۰ اسفند ۹۸ از سوی کمیته داوری بررسی می‌گردند و از بین آن‌ها ایده‌های برگزیده انتخاب می‌شوند. ایده‌های برگزیده فرصت ارایه در رویداد نوافتا در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۸ را خواهند داشت. در این روز ایده‌ها توسط کمیته داوری در حضور ایده‌پرداز و با حضور مخاطبین رویداد مورد بررسی قرار خواهند گرفت. از بین این ایده‌ها ایده‌های برتر انتخاب خواهد شد. در ادامه ایده‌پردازان یک ماه فرصت خواهند داشت تیم خود را تکمیل نمایند، نمونه اولیه طرح به همراه طرح کسب و کار آن را آماده کنند و در اردیبهشت ۹۹ ارایه نهایی خود را انجام دهند. در پایان سه طرح برتر انتخاب و از آن‌ها تقدیر خواهد شد. تیم اول این مسابقه امکان حضور در مسابقه بزرگ جایزه دکتر برنجکوب را خواهد داشت.

نظرات