آنالیزا

آنالیزا

  • اپلیکیشن کنترل امور مالی
دریاپ

دریاپ

  • این استارت‌آپ با مطالعه مشکلات پرداخت بدون تماس که با Qrcodes وNFC کار می‌کنند، ایده ...
بای مانی

بای مانی

  • دنیای معاملات بدن پول