بیمه کو

بیمه کو

  • دراین برنامه تمام نمایندگان بیمه بیمارستان ها، پزشکان طرف قرارداد بیمه ها،شعب پرداخت خسارت درکشور،پرداخت ...
پاکت

پاکت

  • پاکت، سامانه مناقصه آنلاین بیمه
تیم شیم

تیم شیم

  • پلتفورم مدیریت آنلاین و خرید تیمی بیمه