بزرگترين و معتبرترين منبع آموزش و آزمون رانندگي در اينترنت

اين پايگاه با استفاده از آموزش آنلاين، كليه مباحث رانندگي شامل مباحث تئوري، عملي و آزمون آزمايشي آيين‌نامه را در اختيار كاربران قرار مي‌دهد. همچنين شامل صفحه شخصي كاربر جهت مشاهده وضعيت آموزشي و در كل فضايي جهت تعامل كاربران براي ارتقاء سطح آموزشي يكديگر مي‌باشد.

آن آموز

آن آموز

  • دوره های آنلاین، فرصت یادگیری برای بهبود در کار و زندگی
اوستا

اوستا

  • اوستا یک استارتاپ در شهر زنجان می باشد
دوره‌یاب کرسی

دوره‌یاب کرسی

  • کرسی ، یک دریا دوره آموزشی