آسفالتین سنگين‌ترين و قطبي ترين جزء تشکيل دهنده نفت خام بوده که ساختار مولکولي آن بسيار پيچيده مي‌باشد و در لوله‌های انتقال نفت رسوب می‌کند. در این طرح با ایجاد امواج الکترومغناطیسی به منظور تحت تاثیر قراردادن یون‌های موجود در نفت و آب از رسوب یون‌ها بر روی لوله‌های انتقال نفت، آب و یا بخار ممانعت می‌شود.

مزایا:

جلوگیری از توقف تولید و رسوب‌زدایی به صورت آنلاین
جلوگیری از مسدود شدن تدریجی لوله­های نفتی و کاهش تولید
هزینه پایین نسبت به روش‌های جایگزین
افزایش طول عمر تجهیزات و خطوط انتقال
 مکانیزم:

در سامانه مذکور یک میدان مغناطیسی متغیر و پیوسته در سرتاسر لوله‌ها­ی استخراج یا انتقال القاء می­شود. میدان ایجاد شده مانع از رسوب بر روی دیواره­ی لوله­‌ها و تجهیزات می­شود.