شرکت شتابدهی نوآوری جهت

ثبت کلیه دارای فکری (اختراع،طرح صنعتی،برند)،نیازسنجی صنایع و ارتباط با شرکت های دانش بنیان و فن آور (تنها کارگزار نیازسنجی صنایع معاونت علمی)

شرکت شتابدهی نوآوری "جهت" به عنوان اولین شتابدهنده خصوصی در استان خراسان جنوبی، تنها و اولین کارگزار رسمی فن بازار ملی ایران در حوزه نیاز سنجی صنایع در استان خراسان جنوبی ،دارای شبکه ای بالغ بر ٥٠٠ سرمایه گذار صنعتی و غیر صنعتی در كشور سعی دارد با ایجاد فضای نوآوری و تفکر خلاق در بین دانش آموزان و دانشجویان و افراد دارای ایده. حمایت مالی و مشاوره ای و پرورش ایده‌های خلاقانه و کارآفرینانه در مدارس و دانشگاه و کم کردن ریسک دوره ابتدایی شروع کسب و کار به تجاری سازی ایده‌ها کمک کند.