به كشت اندام، بافت، سلول، پرتوپلاست، جنين و بذر در محيط درون شيشه ­ای، كشت ­بافت گفته می شود.