ساخت دستگاه چند منظوره برای تولید چند محصول بتنی با استحکام بالا با روش ویبره پرس