گروه بین المللی شرکت های رازیگر با سالها سابقه ،تجربه ، مجموعه همکاران و شرکتهای بین المللی و حضور پررنگ در عرصه راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای جدید بر آن شده تا در غالب اهداف عالی هلدینگ رازیگر و به منظور حمایت از کارآفرینان و ایده‌پردازان جوان کشور پا به عرصه حمایت و هدایت کسب و کارهای نوپا و صاحب ایده در حوزه هنر، معماری، شهرسازی، صنایع ساختمانی، طراحی صنعتی و گردشگری گذارده . ما تلاش میکنیم تا جوانان خلاق و تلاشگر این حوزه را به تلاش و تغییر اتمسفر محیط کسب و کار داخلی امیدوار نماییم. تا با برنامه‌ریزی‌ و تلاش خود درآمدزایی ارزی با معیارهای بین المللی و ماندن در وطن تجربه کنند.