کالاکشن برترین مدل برگزاری حراجی آنلاین در کشور را داراست که ضمن حفظ جذابیت حراجی برای شرکت کنندگان، با قوانین و مقررات جاری کشور مطابق و مورد تأیید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می باشد. در کالاکشن کلیه شرکت کنندگان اعم از کاربر برنده و سایر کاربران، پیروز رقابت خواهند بود؛ چراکه کاربرانی که موفق پیروزی در حراجی نشده اند، می توانند همان کالا را با تخفیفی متناسب با میزان اعتباری که مصرف نموده اند خریداری کنند.

صادق عباسی

صادق عباسی

  • توسعه دهنده کسب و کار