شتابدهنده بُن‌دا لَب

شتابدهنده بن‌دا لب از استارتاپ‌های فناور در حوزه زیست‌فناوری در قالب شتابدهی و سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند.

 

همانطور که می‌دانید کسب موفقیت به عنوان یک استارتاپ زیستی دشواری‌های بسیاری را به دنبال دارد و نیازمند حمایت و داشتن توانایی در زمینه‌های مختلف است. شتابدهنده بن‌دا لب با شناسایی دقیق نیازمندی‌های یک استارتاپ زیستی، آن‌ها را در تمام مسیر توسعه برای رسیدن به موفقیت همراهی می‌کند.

محورهای شتابدهی بن‌دا لب به این صورت است:

·         زیست‌فناوری صنعتی

·         بیومتریال‌های آرایشی و بهداشتی

·         مواد اولیه و فرمولاسیون غذایی

·         بیوانفورماتیک و زیست‌شناسی سامانه‌ها

·         خدمات زیستی و تشخیصی

شتابدهنده بن‌دا لب علاوه بر آزمایشگاه اشتراکی، امکانات و خدمات به‌ هم پیوسته‌ای از کارآفرینان و افراد متخصص، سرمایه و تجربیات مورد نیاز توسعه کسب و کار را نیز در اختیار کارآفرینان این حوزه قرار می‌دهد.

بن‌دا لب یکی از شتابدهنده‌های مرکز نوآوری گروه توسعه بن‌دا (نُوا) است. گروه توسعه بن‌دا در حوزه‌های مرتبط با  نفت و گاز و پتروشیمی، حمل و نقل ریلی، انرژی‌های نو و توسعه و انتقال فناوری‌های نوین فعالیت می‌کند. از نمونه فعالیت‌های گروه در حوزه بیوتکنولوژی، ایجاد کارخانه‌ی بن‌دا فرآور به عنوان نخستین شرکت دارای گواهی دانش بنیان در تولید محصولات آنزیمی و اولین دارنده تکنولوژی تولید صنعتی آنزیم در ایران است.