تیچستان یک پلتفرم آموزش آنلاین زبان‌های خارجی بوده که از طریق آن، استاد و دانشجو می‌توانند کلاس خود را در زمان دلخواه برگزار کنند. اساتید در تمامی زبان‌های روز دنیا و با قیمت و رزومه‌های مختلف در تیچستان حضور دارند.