هدف تولید ظروف چوبی با نقش مایه ایرانی اسلامی و همچنین برای حفظ محیط زیست و کاهش مصرف مصنوعات پلاستیکی و همچنین استفاده از تکنیک لایه چیینی برای تنوع و جذابیت محصولات

تولید اسباب باری چوبی برای سلامت و بهداشت فرزندان