به سال ۱۳۹۹ بود که جمعی از متخصصین حوزه رسانه های دیجیتال گرد هم آمدندی تا دنیا را پر از جادوی دیجیتال کنندی. هدف آنها هموار کردن راه افزایش فروش برای اشخاص و شرکت های کوچک و بزرگ بودندی. راسا نامی بود که آنان برگزیدندی تا آنان را تا ابد در جان و روح مشتریان خود جاویدان کنندی!
متخصص ترین افراد در حوزه تبلیغات دیجیتال
مشاوره رایگان برای همه کسب و کار ها
ارائه راهبرد تبلیغات با هر بودجه ایی
پشتیبانی تمام وقت تا رسیدن به اهداف
رشد برند و افزایش فروش برند

کاپریلا

کاپریلا

  • تبلیغات کلیکی هدفمند
پلتفرم مارکتینگ مبتنی برمکان آی اوتینگ

پلتفرم مارکتینگ مبتنی برمکان آی اوتینگ

  • ما پیام (ارزش) مناسب را در زمان و مکان مناسب به مخاطب مناسب می رسانیم.
تبلیغات در گوگل

تبلیغات در گوگل

  • تبلیغات در گوگل