با توجه به تجربه و شناخت از مسائل صنعت عمران، انرژی و محیط‌زیست و با هدف کشف استعدادها و حمایت از نخبگان جوان، شتابدهنده گذر با مدیریت آقای دکتر نادر شریعتمداری در سال 1399 آغاز به کار کرد.