گیریفین یا شیردال موجودی است که بر اساس افسانه ها وظیفه حفاظت از گنجینه ها را داشته است. در حال حاضر با ارزش ترین گنجینه و دارایی یک انسان سلامتی اوست
به همین سبب تصمیم گرفتیم همانند یک گیریفین با راه اندازی و تاسیس سامانه ای به همین نام از با ارزش ترین دارایی شما محافظت کنیم تصور کنید برای یک ویزیت چند دقیقه ای باید به مطب پزشک مراجعه کنید

چه مشکلاتی پیش رویتان است؟ آیا دوست داشتید مجبور به طی مسافت طولانی و یا پرداخت هزینه های رفت و آمد برای همین ویزیت چند دقیقه ای نبودید؟ آیا آرزو کرده اید تمام هزینه ها فقط و فقط به حق ویزیت پزشک خلاصه میشد آیا دوست داشتید از منزل خودتان بدون خستگی و اتلاف وقت و هزینه به تعداد زیادی متخصص کاربلد در سراسر کشور دسترسی داشتید؟

گیریفین  سامانه ویزیت آنلاین کشور با شناخت کامل همه این مشکلات و همکاری متخصصان نامی راه اندازی گردیده تا قدمی بزرگ برای ارتقا سلامتی شما برداشته باشیم.